THẠC SỸ – BÁC SỸ NHA KHOA THU HƯƠNG

HỌC VẤN

Tốt nghiệp chính quy loại Giỏi ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

Tốt nghiệp chương trình đào tạo nâng cao về thiết kế đường cười, phục hình thẩm mỹ tại Hàn Quốc

CHỨNG CHỈ:

·        Chứng chỉ cấy ghép imlant nha khoa do Đại học Y Hà Nội cấp

·        Chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế cấp

CHUYÊN MÔN: Bác sĩ Nha khoa

KINH NGHIỆM:

·        05 năm kinh nghiệm về nghiên cứu chuyên sâu về phục hồi răng thẩm mỹ

·        03 năm làm việc và nghiên cứu các hệ thống sứ tiên tiến cùng đối tác Đức

·        Hiện tại, Bác sĩ Hương  là bác sĩ nha khoa chính phụ trách chuyên môn tại  Nha khoa tại Nha Khoa Như Hoa

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẨM MỸ NHA KHOA TẠI THẨM MỸ NHA KHOA NHƯ HOA